Om Ambassadörskap

Under hela sin karriär har Jonas aktivt tagit avstånd från allt vad doping heter, det är därför en självklarhet för honom att vara ambassadör för organisationen
REN IDROTT.

Sedan år 2003 har Jonas varit ambassadör för organisationen.

”Dels tycker jag instinktivt illa om fuskare, dels tycker jag att det är viktigt att visa ungdomar att man kan nå bra resultat utan otillåtna medel och det är ju viktigt för oss som är förebilder för de yngre att visa att vi tydligt tar ställning mot doping” säger Jonas.

”Jag har alltid varit emot folk som fuskar och åker de dit så ska de åka dit ordentligt, helt enkelt.”

Om Ambassadörskap

 
 
Om Ambassadörskap
 

REN IDROTT handlar om insikt, kunskap och attityd. Vi arbetar för en dopingfri sport och som förebild för nästa generations idrottare. Ambassadörer i REN IDROTT, är beviset på att man kan nå framgångar och drömmar utan genvägar och otillåtna preparat.

REN IDROTT, tillsammans med hela idrottsrörelsen tar kraftfullt avstånd ifrån alla former av doping! Tillsammans arbetar vi för att ge våra barn och ungdomar en förståelse och tilltro till vad ärligt sportutövande innebär.

REN IDROTTS ambassadörer, har tillsammans med stiftelsen gjort en avsiktsförklaring, där idrottaren lovar att inte använda sig av otillåtna preparat, genomgå ytterligare dopingtester samt att agera föredöme för nästa generation.
– Ett uppdrag vi är stolta över!